Rejestracja / Logowanie / Przypomnij hasło

O Systemach

W czasach nieustannie rosnącej konkurencji rynkowej posiadanie dobrze działającego programu lojalnościowego jest praktycznie standardem w każdej profesjonalnej firmie. Dobrze wdrożony system lojalnościowy zarządza zarówno lojalnością klientów, jak i bezpośrednimi relacjami z nimi. Tworzenie szczegółowych baz teleadresowych stałych klientów umożliwia przygotowywanie personalizowanych ofert przez bezpośrednią komunikacji z klientami przez email, sms i telefon.

Aby program lojalnościowy bezpośrednio wpływał na wartość sprzedaży należy dobrze przemyśleć koncepcję jego wdrożenia, którą możemy podzielić na następujące etapy:

 1. Dokładne określenie celów jakie chcemy osiągnąć przez wdrożenie programu lojalnościowego. Przykładowym celem programu może być:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży

 • rozbudowa sieci sprzedaży o nowych partnerów

 • wdrożenie systemu poleceń nowych klientów przez stałych klientów

 • tworzenie teleadresowej bazy danych kontrahentów/klientów

 • bezpośredni kontakt z klientem końcowym (w przypadku producentów, hurtowni oferującej swoje produkty przez firmy partnerskie)

 • inne

 1. Określenie grupy docelowej uczestników programu (wiek, płeć, zamożność, predyspozycje co do nagród)

 2. Określenie szacunkowego budżetu marketingowego programu lojalnościowego

 3. Określenie strategii wdrażania - wyznaczenie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za marketing, przygotowanie grafiki, systemu informatycznego, wytypowanie pracowników zarządzających programem, do kontaktów z klientami, ew. firmami zewnętrznymi, opracowanie harmonogramu wdrożenia.

 4. Opracowanie hasła przewodniego programu

 5. Opracowanie strony graficznej programu zgodnego z hasłem reklamowym – logotypy, karty, strona www, ulotki, banery i inne

 6. Opracowanie katalogu nagród na podstawie grupy docelowej uczestników programu oraz hasła przewodniego programu.

 7. Wykonanie systemu informatycznego do realizacji programu lojalnościowego i jego ewentualna integracja z systemem informatycznym zamawiającego

 8. Określenie sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym, logistyki nagród itpKorzyści płynące z wdrożenia

Wdrożenie systemu lojalnościowego powoduje przywiązanie klienta do produktu i marki, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie sprzedaży. Nasz system lojalnościowy to nie tylko gromadzenie punktów ale również zaawansowane mechanizmy komunikacji z użytkownikiem. Umożliwiają one gromadzenie danych o klientach, ich predyspozycji zakupowych, oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Możliwości systemu:

 • Budowanie, zarządzanie i aktualizacja bazy danych uczestników programu - po wdrożeniu klient otrzymuje system umożliwiający centralne gromadzenie danych, ich edycję i aktualizację.

 • Zarządzanie wynagradzaniem uczestników programu za realizowane zakupy (system gromadzenia punktów wymienianych za nagrody) - system po wdrożeniu udostępnia mechanizmy wynagradzania klientów za sukcesywne zakupy w zależności od kwoty zakupów, częstotliwości czy typu zakupionych produktów.

 • Dostęp do mechanizmów umożliwiających pozyskiwanie nowych klientów  - koszty pozyskania nowego klienta są obecnie wysokie. Wdrożenie systemu umożliwi wprowadzanie nowych klientów do systemu lojalnościowego bez angażowania dużych środków finansowych przeznaczanych na reklamę. Wprowadzenie nowych klientów przez obecnych użytkowników programu może mieć taki sam efekt jak kosztowne zatrudnienie grupy kilkunastu przedstawicieli handlowych

 • Bezpośrednia dwukierunkowa komunikacja z klientami (SMS, email, system komentarzy, ankiet)

 • Dostęp do bazy danych klientów umożliwi bezpośrednią komunikację pomiędzy Zamawiającym a klientami. Celem jest pozyskanie maksymalnie dużej ilości informacji na temat oczekiwań i potencjalnych potrzeb klientów oraz możliwie szybka reakcja na potrzeby rynku.

 • Otrzymają państwo możliwość wysyłania wiadomości SMS i/lub email do zdefiniowanej grupy klientów (np. przy wydaniu lub planowaniu wydania nowego produktu/usługi, którą stosowna grupa powinna być potencjalnie zainteresowana). System definiowania ankiet umożliwi zwrotną informacje od klientów jakie są ich oczekiwania co do nowych produktów, czy są zadowoleni z obecnych produktów, których informacji w ofercie jest za dużo, a których za mało.

 • Generowanie raportów umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Baza danych będzie zawierać wszystkie transakcje zakupu produktów przez klientów. Raporty to sposób prezentacji tych danych w sposób, który umożliwi prostsze zarządzanie firmą oraz spowoduje,że decyzje biznesowe będą trafniejsze i prostsze. Po wdrożeniu systemu otrzymają państwo dane do analizy umożliwiającej lepsze zarządzanie ofertą produktową, nakładem itp. Za pomocą kilku kliknięć myszą dowiedzą się państwo:

 • ilu klientów obecnie jest zarejestrowanych w systemie

 • jaka jest średnia wartość zakupów miesięcznie dla statystycznego klienta

 • jaka jest maksymalna wartość zakupów pojedynczych klientów

 • w jakich godzinach dokonywane są zakupy

 • inne – raporty wg wymagań Zamawiającego i jego specyficznych potrzeb - w oparciu o zgromadzone dane tak, aby maksymalnie były pomocne przy zarządzaniu państwa firmą

W celu otrzymania wersji demo prosimy o kontakt telefoniczny 12 653 07 00 lub przesłanie zapytania przez formularz kontaktowy.

© Trigona Sp. z o.o. 2006 - 2023 powered by racus.pl